ประกาศแจ้งผู้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม

posted by Administrator   | 1 ม.ค. 2561ผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว และยังไม่ทำการยืนยันสิทธิ์ภายใน 1 สัปดาห์ของวันลงทะเบียน

ระบบขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการลงทะเบียนของท่าน


* หากท่านยังต้องการอบรมให้ทำการลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง