โครงการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับประชาชน และบุคลากรในท้องถิ่น

Library : All Categories

แสดงรายการวิชาที่เปิดอบรมทั้งหมด

การติดตั้งและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์


เริ่มอบรมในอีก 8 วัน


อบรมช่วง : 1 ก.พ 2561 ถึง 2 ก.พ 2561
เวลา : 09:00 - 16:30 น.
สถานที่อบรม : ห้อง 900
การติดตั้งและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์

Category

การดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์

อ่านรายละเอียด

การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ด้วย WordPress


เริ่มอบรมในอีก 14 วัน


อบรมช่วง : 7 ก.พ 2561 ถึง 8 ก.พ 2561
เวลา : 09:00 - 16:30 น.
สถานที่อบรม : ห้อง 900
การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ด้วย WordPress

เทคนิคการใช้งาน Office Application


เริ่มอบรมในอีก 12 วัน


อบรมช่วง : 5 ก.พ 2561 ถึง 6 ก.พ 2561
เวลา : 09:00 - 16:30 น.
สถานที่อบรม : ห้อง 900
เทคนิคการใช้งาน Office Application

Category

Office Application

อ่านรายละเอียด

เทคนิคการใช้ Microsoft Excel ขั้นสูง (VBA Programming)


เริ่มอบรมในอีก 19 วัน


อบรมช่วง : 12 ก.พ 2561 ถึง 13 ก.พ 2561
เวลา : 09:00 - 16:30 น.
สถานที่อบรม : ห้อง 900

เทคนิคการใช้ Microsoft Excel ขั้นสูง  (VBA Programming)  ประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้

1.  Ribbon Developer

2.  โครงสร้างภาษา VBA

3.  Prodedure

4.  ตัวแปร และชนิดข้อมูล

5.  MessageBox, InputBox, Tพy...Catch

6.  การตัดสินใจ (if) :  if, Select case

7..  การทำงานซ้ำ (Loop) :  For, While

8.  การสร้างฟอร์มสำหรับป้อนข้อมูล

Category

Office Application

อ่านรายละเอียด

การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Joomla


เริ่มอบรมในอีก 26 วัน


อบรมช่วง : 19 ก.พ 2561 ถึง 20 ก.พ 2561
เวลา : 09:00 - 16:30 น.
สถานที่อบรม : ห้อง 900

            Joomla คืออะไร Joomla คือระบบที่ช่วยในการจัดการเนื้อหา (Content Management System: CMS) บนเว็บไซต์ เพื่อช่วยในการอำนวยความสะดวก ลดขั้นตอน และ ความยุ่งยากในการบริหารจัดการเว็บไซต์ โดยที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในด้านการเขียนโปรแกรม หรือออกแบบเว็บไซต์ ก็สามารถจัดทำเว็บไซต์ด้วยตัวเองได้

            เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาเว็บไซต์  สามารถบริหารจัดการเนื้อหาได้อย่างรวดเร็ว  หลักสูตรนี้จึง เหมาะสมสำหรับหน่วยงานทุกหน่วยงานที่สนใจ

  1. เพื่อแนะนำการติดตั้ง การใช้งาน การปรับแต่ง Joomla สำหรับผู้ที่ไม่มีเว็บไซต์เป็นของตนเอง
  2. การรู้จักโปรแกรมเสริม Extensions (Component, Module, Plugin) หรือ ส่วนขยายของโปรแกรม Joomla ซึ่งเป็นโปรแกรมเสริมที่เพิ่มความสามารถอื่นๆ ให้ใช้งานได้มากขึ้น

สร้างสรรค์งานด้านกราฟฟิกด้วย Adobe Photoshop


เริ่มอบรมในอีก 28 วัน


อบรมช่วง : 21 ก.พ 2561 ถึง 22 ก.พ 2561
เวลา : 09:00 - 16:30 น.
สถานที่อบรม : ห้อง 900
สร้างสรรค์งานด้านกราฟฟิกด้วย Adobe Photoshop

Category

Graphics / Web Design

อ่านรายละเอียด

การผลิตสื่อมัลติมีเดียเสมือนจริงบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน


เริ่มอบรมในอีก 30 วัน


อบรมช่วง : 23 ก.พ 2561 ถึง 24 ก.พ 2561
เวลา : 09:00 - 16:30 น.
สถานที่อบรม : ห้อง 900
กำหนดการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างสื่อการสอนมัลติมีเดียเสมือนจริงแบบปฏิสัมพันธ์โดยใช้เทคโนโลยี AR เบื้องต้น ในยุคการศึกษา 4.0

 


วันที่หนึ่ง

08.3009.00 น.

09.0109.15 น.

 ลงทะเบียน/รับเอกสาร

 พิธีเปิด โดย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

09.16 – 10.30 น.

การอภิปราย หัวข้อ “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคการศึกษา 4.0 (ICT for Education 4.0) ในการสร้างสื่อการสอนเสมือนจริงแบบปฏิสัมพันธ์โดยใช้เทคโนโลยี AR บนมือถือและแท็ปเล็ต”

 วิทยากร  :   อ. พงศธร  ปาลี

10.30 - 10.45 น.

 พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

10.45 - 11.30 น.

การสร้างสื่อการสอนมัลติมีเดีย  

วิทยากร  :   อ. พงศธร  ปาลี

11.30 – 12.30 น.

 พักรับประทานอาหารกลางวัน

12.30 - 14.30 น.

การอภิปราย หัวข้อ “แนะนำการใช้งานโปรแกรมดังกล่าว โดยให้ลง Application ตัวนี้ลงในมือถือด้วย โดยที่เข้าไปที่ App Store หรือ Play Store ในการสร้างเทคโนโลยีเสมือนจริง เบื้องต้น

วิทยากร  :   อ. พงศธร  ปาลี

14.30 - 14.45 น.

 พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

14.30 - 16.30 น.

การ Follow บนอุปกรณ์มือถือและสมาร์ทโฟน การสร้าง AR แบบ Video และปุ่มลิงค์ url (ต่อ)

 วิทยากร  :   อ. พงศธร  ปาลี

16.30 - 17.00 น.

 สรุปการอบรมประจำวัน

 

 

วันที่สอง

 

 

 09.00 – 10.30 น.

การออกแบบและสร้าง User Interface สำหรับสร้าง AR

วิทยากร  :   อ. พงศธร  ปาลี

 10.30 - 10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

 10.45 - 11.30 น.

การอภิปราย หัวข้อ “แนะนำการใช้งานโปรแกรมดังกล่าว โดยให้ลง Application ตัวนี้ลงในมือถือด้วย  3D & Sketchup เบื้องต้น

วิทยากร  :   อ. พงศธร  ปาลี

 11.30 – 12.30 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน                

12.30 - 14.30 น.

Workshop การสร้างรูปแบบการเผยแพร่ผลงาน AR (ต่อ)

วิทยากร  :   อ. พงศธร  ปาลี

 14.30 - 14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

 14.30 - 16.30 น.

 

นำเสนอผลงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์

วิทยากร  :   อ. พงศธร  ปาลี

 16.30 - 17.00 น.

สรุปผล และมอบเกียรติบัตร

 
การใช้งาน Google Application


เริ่มอบรมในอีก 21 วัน


อบรมช่วง : 14 ก.พ 2561 ถึง 15 ก.พ 2561
เวลา : 09:00 - 16:30 น.
สถานที่อบรม : ห้อง 900
Google Apps ซึ่งเป็นชุดเครื่องมือการทำงานงานร่วมกัน และการสื่อสารร่วมกันทั้ง อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา Google Apps ซึ่งถือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยให้งานทุกคนสามารถ จัดเก็บงานได้อย่างเป็นระบบ เข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา ทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานได้เร็วขึ้น การสร้างบทเรียนออนไลน์ การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ การสร้างเว็บไซต์ห้องเรียนได้สะดวก และรวดเร็ว และที่สำคัญทำให้ไม่พลาดการติดต่อนัดสำคัญด้วยระบบแจ้งเตือนกิจกรรมนัดสำคัญผ่าน SMS 

Category

Office Application

อ่านรายละเอียด