โครงการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ''การพัฒนาบุคลากรในชุมชนให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ''

Library : Graphics / Web Design

สำหรับผู้สนใจในงานออกแบบ

สร้างสรรค์งานด้านกราฟฟิกด้วย Adobe Photoshop


เริ่มอบรมแล้ว 1 วัน


อบรมช่วง : 21 ก.พ 2561 ถึง 22 ก.พ 2561
เวลา : 09:00 - 16:30 น.
สถานที่อบรม : ห้อง 900
สร้างสรรค์งานด้านกราฟฟิกด้วย Adobe Photoshop

Category

Graphics / Web Design

อ่านรายละเอียด