โครงการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับประชาชน และบุคลากรในท้องถิ่น

Library : การดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์

สำหรับผู้สนใจ

การติดตั้งและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์


เริ่มอบรมในอีก 8 วัน


อบรมช่วง : 1 ก.พ 2561 ถึง 2 ก.พ 2561
เวลา : 09:00 - 16:30 น.
สถานที่อบรม : ห้อง 900
การติดตั้งและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์

Category

การดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์

อ่านรายละเอียด